neo

בקרת טמפרטורה למערכות קירור


פתרון חדשני המאפשר ניטור ובקרת טמפרטורה במערכות קירור מכל הסוגים

neo

מקררי תרופות

neo

מקררי מזון

neo

הובלה בקירור

neo

חדרי קירור

התראה מידית על חריגה על ידי שליחת הודעה קופצת למכשיר הנייד
(PUSH NOTIFICATION)

הפקת דוחות וגרפים על פי צורך

חיבור בעזרת שני סוגי פרוטוקול לפי דרישת הלקוח
(GSM או TCPIP)

ניתן לחבר עד 6 חיישני טמפרטורה ולחות למערכת בסיסת ועד 30 לעמרכת מורחבת

ניתן לחבר עד אין סוף מערכות במקום אחד

התקנה פשוטה ומהירה

הוספת רכיבים נוספים למניעת נזקים בעסק

תמיכה טכנית בזמן התקנה עצמית