neo

NEO Kindergarten


פתרון חדשני לגני ילדים הניתן לשילוב עם מערכות אבטחה ובטיחות

מערכת בקרה לגני ילדים


door2

בקרת כניסה בשערים ודלתות

phone

שליטה מרחוק

ניתן לשלב עם מערכת אבטחה ובטיחות קיימים


antitheft

מערכת גילוי פריצה

fire

מערכת גילוי אש

waterdrop

מערכת חיסכון מים

lightbulb

מערכת חיסכון אנרגיה

התראה מידית על חריגה על ידי שליחת הודעה קופצת למכשיר הנייד
(PUSH NOTIFICATION)

הפקת דוחות וגרפים על פי צורך

חיבור בעזרת שני סוגי פרוטוקול לפי דרישת הלקוח
(GSM או TCPIP)

השליטה דרך מחשב או אפליקציה

תמיכה טכנית בזמן התקנה עצמית

התקנה פשוטה ומהירה