neo

מערכת בקרה למבנים ציבוריים


מערכת בקרה המאפשרת לוודא תקינות בשגרה ומוכנות למצב חירום

המערכת מורקבת מבקר וחיישנים מסוגים שונים

temperature

חיישן טמפרטורה

voltage

חיישן מתח

flood

גלאי הצפה

fire

גלאי עשן

gas

חיישן גז

capacity

גלאי נפח

door2

בקרה ומגנט בדלת כניסה

waterdrop

שליטה בהספקת מים (ברז חשמלי אינו מסופק)

remoteaclight

שליטה במיזוג אוויר ותאורה

התראה מידית על חריגה על ידי שליחת הודעה קופצת למכשיר הנייד
(PUSH NOTIFICATION)

הפקת דוחות וגרפים על פי צורך

חיבור בעזרת שני סוגי פרוטוקול לפי דרישת הלקוח
(GSM או TCPIP)

השליטה דרך מחשב או אפליקציה

תמיכה טכנית בזמן התקנה עצמית

התקנה פשוטה ומהירה